خط‌ مشی، اهداف و ماموریت‌های کتابخانه دیجیتال

درباره ما
کتابخانه دیجیتال دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با هدف تسهیل دسترسی اعضای هیات علمی، دانشجویان و محققین به مهمترین و معتبرترین منابع الکترونیک و دیجیتال در قالب پایگاه های اطلاعاتی برخط و منابع الکترونیک هسته ایجاد شده است. 

خط مشی
خط مشی ما تلاش در جهت تامین اطلاعات، در زمان و مکان مناسب، برای مخاطب مناسب، ایجاد فضای دسترسی اطلاعات علمی بدون محدودیت و تسهیل و کوتاه سازی مسیرهای دسترسی به منابع علم است.

اهداف
تامین دسترسی به بانک های اطلاعاتی علمی 
تامین منابع علمی خارج از دسترس از طریق خدمات تحویل مدرک 
برقرای ارتباط پیوسته با کاربران کتابخانه جهت ارتقای سطح دسترسی به منابع مورد نیاز 
به روزرسانی سطوح  دسترسی به منابع علمی مطابق دسترسی های کنسرسیوم تامین اطلاعات علمی وزارت بهداشت 

ماموریت ها
پایش پیوسته وبسایت کتابخانه دیجیتال 
ایجاد لینک به منابع مورد اشتراک جدید از طریق کنسرسیوم تامین منابع وزارت بهداشت 
حذف دسترسی های به اتمام رسیده 
اطلاع رسانی به موقع و شایسته در خصوص تغیرات دسترسی به بانک های اطلاعاتی 
معرفی سامانه های علمی وزارت بهداشت


خدمات الکترونیک

محتوای مرتبط