نظرسنجی

پرسشنامه سنجش رضایت کاربران از خدمات کتابخانه

مراجعین محترم خواهشمند است با اعلام میزان رضایت خود از هر یک از محورهای ارائه شده در این پرسشنامه، ما را در ارتقا سطح خدمات کتابخانه یاری فرمایید.

با تشکر


 نظرسنجی
 نام و نام خانوادگی* :
 جنسیت* :زن
مرد
 سن* :
 مقطع تحصیلی* :
 وضعیت شغلی* :
 فضای کتابخانه و نور :
 وضعیت سرمایش و گرمایش و تهویه :
 مناسب بودن ساعات کاری کتابخانه :
 فضای ساکت وآرام برای مطالعه :
 به روز بودن،تعداد و مناسب بودن کتاب های فارسی :
 به روز بودن،تعداد و مناسب بودن کتاب های لاتین :
 پایگاههای اطلاعاتی آنلاین :
 دسترس پذیری پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی :
 خدمات تکثیر ازمنابع اطلاعاتی کتابخانه :
 آموزش شیوه استفاده از منابع :
 رضایت از مدت زمان امانت منابع :
 میزان رضایت از خدمات تحویل مدرک :
 دسترسی به لیست تازه های کتاب :
 روزآمدبودن کتابهای الکترونیک :
 برخورد و رفتار مناسب کتابداران :
 در دسترس بودن کتابداران در هنگام نیاز :
 تسلط و دانش کافی کتابداران :
 کمک و راهنمایی کتابداران :

محتوای مرتبط