اخبار > لیست کتب خریداری شده از نمایشگاه کتاب استانی اسفند 97  چاپ        ارسال به دوست

لیست کتب خریداری شده از نمایشگاه کتاب استانی اسفند 97

 

                                             لیست کتب خریداری شده از نمایشگاه  کتاب استانی اسفند 97

ردیف

عنوان

1

(naini) ortognathic surgery 2017

2

Acoustics and psychoacostics

3

Acoustics for audiologist

4

An introduction to the psychology of hearing

5

Atlas anatomy Netter2018

6

Braunwald heart... 2019 vol 1

7

Braunwald heart... 2019 vol 2

8

Campbell ope... orthopaedics 2017 vol 1

9

Campbell ope... orthopaedics 2017 vol 2

10

Campbell ope... orthopaedics 2017 vol 3

11

Campbell ope... orthopaedics 2017 vol 4

12

Clinical anatomy snell 2019

13

Contemp.. orthod... profit 2019

14

Contemporary oral maxilla surgery(Peterson)2019

15

Craig restorative... material 2019

16

Dental management Falas 2018

17

Diagnostic Ultrasound Rumack 2018 vol1

18

Diagnostic Ultrasound Rumack 2018 vol2

19

Grays anatomy for student 2020

20

Hearing handbook of percepition and cognition

21

Kinesiology(pm

22

Measurement  

23

Medical embryology langman2019

24

Motor control translating research

25

Nelson Essentials of Pediatrics 2019

26

Oprate... dent... art.scien 2019

27

 Oral and maxillofacial   vol 1

28

Oral and maxillofacial   vol 3

29

Oral and maxillofacial   vol2

30

Oral radiology white pharaohs 2019

31

Orthopedic physical assesment

32

Physiology berne& levy2018

33

Rhinoplasty Daniel 2018

34

Sacroiliac joint dysfunction

35

Snell clinical neuroanatomy 2019

36

Textbook of rheumatology Kellys 2017 vol 1

37

Textbook of rheumatology Kellys 2017 vol 2

38

Therapeutic exercise

39

Waiker pediatric gastro intestinal 2018 vol 1

40

Waiker pediatric gastro intestinal 2018 vol 2

41

5550 سوال علوم پایه پزشکی 10 قطب 97

42

ابزار ارتباطی تصویری­_ نوشتاری رنگی

43

ارتوپدی کمپل 2017 ( شانه و آرنج) جلد1

44

ارتوپدی کمپل 2017 (فوت) جلد2

45

ارتوپدی کمپل 2017 آسیب های اعصاب محیطی جلد 8

46

ارزیابی حنجره

47

ارزیابی دامنه حرکت

48

ارزیابی و درمان اختلالات راه رفتن در افراد فلج مغزی

49

ارزیابی و درمان خانواده ها

50

اصول بیهوشی میلر 2018( تمام رنگی) هارد

51

اصول تمرین درمانی

52

اصول ژنتیک امری

53

اصول کاربردی ارزیابی و توانبخشی بیماران ضایعه نخاعی

54

اصول مراقبتهای ویژه در icu.ccu دیالیز

55

اصول و روشهای تسهیل عصبی عضلانی در توانبخشی

56

اطلس جیبی اکو کاردیوگرافی (رنگی)

57

اطلس رنگی پروتزهای ثابت جلد2

58

افسردگی و اضطراب

59

اکسیر  دندان پزشکی مک دونالد ( بورد و ارتقا) 97-90

60

اکسیر  دندانپزشکی مک دونالد( بورد و ارتقاء) 97-90

61

اکسیر  مجموعه بورد و ارتقاء اندودانتیکس 93-97

62

اکسیر آبی (مک دونالد) 2016

63

اکسیر بورد و ارتقاء پریودانتیکس 96-97

64

اوتیسم

65

اورژانس روان پزشکی

66

ایمنولوژی سلولی ... ابوالعباس 2018 میراحمدیان

67

آزمون ارتقاء طب اورژانس 97

68

آزمون بورد و ارتقاء عفونی 97

69

آزمون توجه انتخابی، تمرکز و تلاشمندی

70

آسکی بیهوشی 97

71

آسیب شناسی پایه اختصاصی

72

آمادگی آزمون osce داخلی 97

73

آموزش درمان شناختی رفتاری

74

آنالیز کلینیکی صورت

75

آنسوی مقاومت

76

بارداری و زایمان ویلیامز2018 جلد1

77

بارداری و زایمان ویلیامز2018 جلد2

78

بارداری و زایمان ویلیامز2018 جلد3

79

بافت شناسی جان کوئیرا 2018 هارد (رنگی)

80

بررسی تحلیلی سوالات جراحی (دستیاری تا 97)

81

بورد طب اورژانس 97

82

بورد و ارتقاء چشم پزشکی 97

83

بورد و ارتقاء کودکان 97 (اهواز...)

84

به زبان ساده

85

به زبان ساده

86

بیماری های هاریسون 2018 روماتولوژی AN

87

بیماری های هاریسون 2018 ریه AN

88

بیماری های هاریسون 2018 کبد AN

89

بیماری های هاریسون 2018 کلیه AN

90

بیماری های هاریسون 2018 گوارش AN

91

بیماریهای انگلی مندل 2015

92

بیماریهای پوست هبیف 2017 AR

93

بیماریهای قلبی برانوالد 2019 جلد2 (رنگی)

94

بیماریهای قلبی برانوالد 2019جلد 11(رنگی)

95

بیماریهای قلبی برانوالد 2019جلد 12(رنگی)

96

بیماریهای قلبی برانوالد 2019جلد 14(رنگی)

97

بیماریهای قلبی برانوالد 2019جلد 15(رنگی)

98

بیماریهای قلبی برانوالد 2019جلد 3(رنگی)

99

بیماریهای قلبی برانوالد 2019جلد 4(رنگی)

100

بیماریهای قلبی برانوالد 2019جلد 5(رنگی)

101

بیماریهای قلبی برانوالد 2019جلد 6(رنگی)

102

بیماریهای قلبی برانوالد 2019جلد 7(رنگی)

103

بیماریهای قلبی برانوالد 2019جلد 8(رنگی)

104

بیماریهای قلبی برانوالد 2019جلد 9(رنگی)

105

بیماریهای قلبی برانوالد 2019جلد10 (رنگی)

106

بیماریهای قلبی برانوالد 2019جلد13(رنگی)

107

بیومکانیک دستگاه اسکلتی عضلانی (جلد اول)

108

بیومکانیک دستگاه اسکلتی عضلانی (جلد دوم)

109

بیهوشی و بیماری های همراه 2018 جلد 1

110

بیهوشی و بیماری های همراه 2018 جلد 2

111

پرورش هوش هیجانی کودک

112

پریودنتولوژی و ایمپلنت های دندانی لینده 2015 جلد 2

113

پژوهش چند متغیری کاربردی

114

پیمان شکنی

115

پیوند زخم خورده

116

تحلیل رفتار متقابل

117

تحلیل نمونه گفتار کودکان فارسی زبان

118

ترجمه آدامز نورولوژی فصل 16-23

119

ترجمه آدامز نورولوژی فصل 30-33

120

ترجمه آدامز نورولوژی فصل 47-44

121

ترجمه آدامز نورولوژی فصل 48-53

122

ترجمه روزن 2018 ارتوپدی

123

ترجمه روزن 2018 بیماریهای عروق

124

ترجمه روزن 2018 چشم و ENT

125

ترجمه روزن 2018 روماتولوژی

126

ترجمه روزن 2018 ریه

127

ترجمه روزن 2018 زنان

128

ترجمه روزن 2018 عفونی

129

ترجمه روزن 2018 قلب

130

ترجمه روزن 2018 کلیه

131

ترجمه روزن 2018 گوارش

132

ترجمه روزن 2018 نورولوژی و روانپزشکی

133

ترجمه روزن 2018 هماتولوژی و انکولوژی

134

ترجمه کارنت زنان دوجلدی

135

ترجمه کمپل ارتوپدی 2017 انکل جلد7

136

تغذیه و بلع در کودکان

137

تفسیر نقاشی های فرافکن

138

تکنیک ذهن آگاهی برای تازه کارها

139

تکنیک های توانبخشی در درمان سکته مغزی

140

تکنیک های رفتاردرمانی دیالکتیک

141

تندآموز طرحواره درمانی

142

توانبخشی ریه

143

توانبخشی و درمان شکستگیها (اندام تحتانی و ستون فقرات)

144

توجه آگاهی

145

توجه، آگاهی و پذیرش در زوج درمانی

146

جراحی دهان فک و صورت ( فونسکا 2017) جلد1

147

جراحی دهان فک و صورت ( فونسکا 2017) جلد2

148

جراحی دهان فک و صورت ( فونسکا 2017) جلد3

149

جنین شناسی لانگمن 2019

150

چالش های رایج زوج درمانی

151

چگونه صحبت کنیم تا کودکان...

152

خانواده درمانی

153

خلاصه Text نلسون 2016 جلد3 (آسم آلرژی...)

154

خلاصه بافت شناسی جان کوئیرا 2018

155

خلاصه فیزیولوژی گایتون

156

خلاصه ویلیامز 2018 همراه سوالات بورد... جلد 1

157

خواهر و برادر های سازگار

158

خودتسخیرشده

159

خوش بینی آموخته شده

160

داروهای رایج روانپزشکی

161

درسنامه برتر (غدد. تولید مثل)

162

درسنامه برتر Refform  (اسکلتی- تنفسی- قلب)

163

درسنامه برتر Reform (اعصاب. کلیه. پوست)

164

درسنامه برتر Reform (انگل. باکتری. ویروس)

165

درسنامه برتر Reform (بهداشت، معارف و انقلاب، روانشناسی)

166

درسنامه برتر Reform (تغذیه. زبان. ژنتیک)

167

درسنامه برتر Reform (گوارش. بینایی. خون)

168

درسنامه برتر Reform (مقدمات علوم پایه)

169

درسنامه روانپزشکی بالینی

170

درمان اختلالات صدای گفتار درمانی

171

درمان دندانپزشکی فالاس 2018 جلد1

172

درمان دندانپزشکی فالاس 2018 جلد2

173

درمان سوء مصرف مواد

174

درمان شناختی رفتاری با زوج ها

175

درمان مبتنی بر خانواده اصلی

176

درمان های دستی تکنیک های مولیگان

177

دستنامه طب داخلی واشنگتن 

178

رادیوبیولوژی برای رادیولوژیست جلد اول

179

رادیولوژی برای فیزیوتراپیست ها

180

رادیولوژی دهان فک صورت

181

راهنمای بالینی طرحواره درمانی

182

راهنمای تغذیه برای بلعیدن آسان

183

راهنمای عملی درمان شناختی رفتاری

184

راهنمای عملی درمان مبتنی بر پذیرش

185

راهنمای عملی مصاحبه روانپزشکی

186

رفتاردرمانی دیالکتیک فردی

187

روابط صمیمانه

188

روان درمانی با نظارت یالوم

189

روان درمانی کوتاه مدت مشارکتی با کودکان

190

روان درمانی مشکلات کودکان

191

روان درمانی نوجوانان

192

روانشناسی سلامت 1

193

روانشناسی سلامت 2

194

روانشناسی وابستگی به مواد

195

روزنگار رفتاردرمانی دیالکتیک

196

روش تحقیق برای فیزیوتراپیست ها

197

روش تحلیل خانواده

198

روش های لمس صحیح در درمان و تشخیص(ستون فقرات)

199

رویان شناسی پزشکی لانگمن 2019

200

رهایی از بندهای غمگینی

201

رهایی از پیمان شکنی

202

زمینه روانشناسی هیلگارد

203

زنان 95-96

204

شناخت درمانی کودکان و نوجوانان

205

طب خواب

206

طب روان تنی

207

علائم در ذهن 

208

علم و هنر دندانپزشکی ترمیمی 2019

209

علوم رادیولوژی برای رادیولوژیست ها

210

فارماکولوژی بالینی برای فیزیوتراپیست ها

211

فارماکولوژی پایه و بالینی 2015 کاتزونگ دوجلدی

212

فراشناخت درمانی برای اضطراب

213

فصول برگزیده سابیستون 2017 جلد 1

214

فصول برگزیده سابیستون 2017 جلد 2

215

 فصولی از جراحی ارتو گناتیک نائینی 2017

216

فنون پیشرفت مشاور، روان درمانی

217

فیزیوتراپی پس از جراحی های رایج

218

فیزیوتراپی در بیماری های تنفسی

219

فیزیوتراپی در بیماری های مغز و اعصاب

220

فیزیولوژی برن و لوی 2018

221

فیزیولوژی گایتون حائری جلد 2

222

فیزیولوژی گایتون حائری جلد ا

223

کاربرد رویکرد شناختی_رفتاری در درمان لکنت

224

کاربرد ورزش درمانی و فیزیوتراپی در جراحی ها

225

الکتروتراپی

226

کمپل ارتوپدی 2017 جلد 5 (اسپاین) رنگی

227

کمپل ارتوپدی2017 جلد5 (اسپاین) رنگی 

228

کودک بدحال

229

کودک خوش بین

230

گربه سازگار

231

گزیده سکسولوژی بالینی

232

گزینه اول پیش کارورزی شهریور 97

233

گزینه اول جامع میان دوره 95-97

234

گزینه برتر Reform (اسکلتی- عضلانی-قلب)10 سال

235

گزینه برتر Reform (اعصاب، کلیه، پوست )10سال

236

گزینه برتر Reform (انگل. باکتری. ویروس )10سال

237

گزینه برتر Reform (بهداشت. معارف. انقلاب )10سال

238

گزینه برتر Reform (تغذیه. زبان. ژنتیک )10سال

239

گزینه برتر Reform (شهریور 96 )

240

گزینه برتر Reform (غدد. تولیدمثل.شنوایی)10سال

241

گزینه برتر Reform (گوارش- بینایی- خون)10سال

242

گزینه برتر Reform (مقدمات علوم پایه)10سال

243

گزینه برتر Reform اسفند96

244

گزینه برتر Reform شهریور 97

245

گزینه برتر Reform میان دوره کشوری  (اردیبهشت 97 )

246

گفتار درمانی در اختلالات طیف اتیسم

247

مبانی طب کودکان نلسون 2019

248

مبانی نوروسایکولوژی انسان

249

مجموعه ارتقا 10 دانشگاه جراحی 97

250

مجموعه ارتقاء کودکان 97 ( تهران و ...)

251

مجموعه بورد و ارتقاء 10 دانشگاه داخلی 97

252

مجموعه بورد و ارتقاء دو دانشگاه زنان 97

253

مجموعه هشت قطب ارتقاء زنان 97

254

مداخلات و طرحهای درمانی برای افسردگی

255

مدارس بدون شکست

256

مراقبتهای ویژه فینک 2017 جلد1

257

مرجع کامل اختلال و وسواس

258

مرجع کامل اختلالات اضطراری

259

مرجع کامل اختلالات شخصی

260

مرجع کامل اورژانس روانپزشکی

261

مرجع کامل تمایلات جنسی

262

مرجع کامل روانپزشکی طبقه بندی 

263

مروری بر osce بورد تخصصی قلب و عروق

264

مشاوره روانپزشکی

265

مطالعات موردی در کمک باروری

266

معاینات بالینی باربارا بیتز کامل

267

مقاومت در شناخت درمانی

268

مقدمه ای بر روایت درمانی

269

منشور معنا درمانی

270

مهارتهای پایه در خانواده درمانی

271

نظریه ها و آزمونها

272

نورولوژی بالینی امینف 2018

273

واژه یابی و درمان بالینی اختلالات نامیدن

274

هاریسون 2018 بیماری های ریه

275

هاریسون 2018 بیماری های گوارش

276

هاریسون 2018 بیماریهای کبد

277

هاریسون 2018 بیماریهای کلیه

278

هاریسون در یک نگاه روماتولوژی  2018( رنگی)

279

هاریسون در یک نگاه قلب 2018( رنگی)

280

هاریسون در یک نگاه کلیه 2018( رنگی)

281

هم آفرینی تغییر

282

هیدروتراپی(آب درمانی)

 

 


١٠:٠٦ - 1398/01/18    /    شماره : ٢١٤٣٦    /    تعداد نمایش : ٣٢٥خروج

اخبار

نمایش خبر

what is coronavirus
فرصت‌های پژوهشی کاکرین: کاکرین چک
مشارکت ویکی‌پدیا و کاکرین در سال ۲۰۲۰
شیراز پایتخت کتاب ایران در سال ۹۹ شد
آغاز نام‌نویسی حضور در سومین همایش ملی کتابخانه‌های دیجیتالی با موضوع پردازش و سازماندهی اطلاعات و دانش
دسترسی رایگان به مقالات مرکز منطقه‌ای اطلاع رسانی علوم و فناوری در دهه فجر
معرفی سامانه نوپا
نظام نوین اطلاعات پژوهشی پزشکی ایران (نوپا) با سیزده سامانه در خدمت پژوهشگران حوزه سلامت است
معرفی پایگاه اطلاعاتی Trip
روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار مبارک باد
برگزاری دومین نشست تخصصی کتاب خوان ویژه ی کتابداران (یادواره ی استاد مرحوم غلامرضا صمدزاده)
برگزاری کارگاه آشنایی با مفاهیم و نظریه های سواد رسانه ای
برقراری مجدد دسترسی به پایگاه اطلاعاتی web of science
عدم دسترسی به پایگاه اطلاعاتی web of science
برگزاری کارگاه آموزش و آشنایی با برنامه عملیاتی کتابخانه های بیمارستانی
برگزاری کارگاه آموزش و آشنایی با برنامه عملیاتی کتابخانه های دانشکده ای
دانلود و ذخیره فیلم آموزشی از پایگاه اطلاعات بالینی ClinicalKey با افزودن Video Downloader professional به گوگل کروم
دسترسی به متن کامل مقالات با نصب افزونه Kopernio از پایگاه اطلاعاتی Web of Science امکان پذیر است
فهرست کتابهای خریداری شده از سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران- اردیبهشت ماه 1398 به همراه محل نگهداری کتابها
اعلام ضریب نفوذ جدید مجلات توسط ISI

محتوای مرتبط